Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

sự hoàn hảo

Tài liệu

Tài liệu khác:

- Ghi chú: với video youtube, bật chế độ HD để xem rõ hơn

1. Cách sửa css, viết thêm css khi tìm đoạn css không có trong quản trị: Xem video

2. Cách chia số sản phẩm trên 1 hàng ( 2,3,4,5 sản phẩm trên 1 hàng ):

- Video 1: Xem video

- Video 2: Xem video

 

3. Cách sắp xếp hình ảnh trong bài viết

- Mẫu: Xem web mẫu

- Hướng dẫn: Xem video

 

Yêu cầu liên hệ lại !

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn

ZALO
FACEBOOK
0968000446